COURSES & FEES


Swimming Course
 
Baby & Toddler Sharks 
(แรกเกิด ถึง 6 ขวบ)
 
                เป็นการแนะนำให้เด็กแรกเกิด ถึง 6 ขวบ ได้รู้จักกับน้ำผ่านกิจกรรมด้วยความรักความเอาใจใส่ ความอ่อนโยน อันจะนำมาซึ่งความสุข ความสนุก การเชื่อมั่นในตัวเอง และทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้น เพื่อประโยชน์ของการพัฒนาการในหลายด้านของเด็ก ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และการเข้าสังคม ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างคุณพ่อคุณแม่กับตัวเด็กเอง โดยเป็นไปตามหลักสูตรการสอนของ Aquakiddies/babies UK ประเทศอังกฤษโดยหลักสูตรจะเน้นเรื่องการพัฒนา ความแข็งแรงและความคล่องตัวของน้องๆ มีการสอดแทรกวิธีการช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นในน้ำกับ น้องๆ (Basic Servival Skills) โดยเริ่มจากการสร้างความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในน้ำ ถึงแม้ว่าใน คลาสจะเรียนรวมกัน แต่ทางครูผู้สอนจะดูความพร้อมของน้องๆแต่ล่ะคนเป็นหลัก และปรับการสอนให้ เหมาะสมกับน้องๆอย่างเหมาะสม คราวนี้เราจะมาดูว่าประโยชน์ในการที่ให้น้องๆว่่ายน้ำมีอะไรกันบ้าง

ประโยชน์ ของการเรียนว่ายน้ำ

                     การให้ทารกและเด็กเล็กว่ายน้ำ จะส่งผลดีต่อระบบต่างๆในร่างกาย หลายๆส่วนด้วยกัน เพราะเด็กจะสามารถออกกำลังกายกล้ามเนื้อได้ทุกสัดส่วนไม่ว่าจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ เรียกได้ว่าการออกกำลังกายในน้ำนั้น ได้บริหารทุกสัดส่วน ซึ่งประโยชน์ของการเรียนว่ายน้ำมากมาย เราจึงขอสรุปประโยชน์หลักๆมาดังนี้
 • ว่ายน้ำเป็นกิจกรรมเดียวที่น้องๆสามารถทำได้ตั้งแต่แรกเกิด
 • ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการในส่วนต่างๆของน้องๆได้ดีและเร็วขึ้น
 • เพิ่มความแข็งแรงของร่างกาย เช่น ปอด กล้ามเนื้อหัวใจ แขน ขา เป็นต้น และส่งเสริมให้น้องๆได้ใช้ส่วนต่างๆในร่างกายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ส่งเสริมให้น้องๆมีพัฒนาการในการ นั่ง ยืน เดิน ได้เร็ว
 • ทำให้น้องๆรู้สึกผ่อนคลาย มีความสุข อารมณ์ดี
 • จากรายงานการวิจัยน้องๆที่เรียนว่ายน้ำ จะทำให้น้องๆทานอาหารได้มากขึ้น และช่วยให้น้องๆนอนหลับได้ดีและหลับลึก เป็นผลทำให้ร่างกายหลั่งโกรทฮอร์โมน (Growth hormone) ได้มากขึ้น ส่งผลดีต่อการเจริญเติบโตของน้องๆ
 • สร้างความผูกพันธ์ สายสัมพันธ์ (Bonding) ระหว่างครอบครัว คุณพ่อคุณแม่และลูกน้อย
 • สร้างความมั่นใจและความคุ้นเคยให้กับน้องๆเมื่อเวลาอยู่ในน้ำ
 • เสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นขณะอยู่ในน้ำ (Basic Survival Skills)
 • การเรียนว่ายน้ำยังเป็นการสอนให้น้องๆได้เรียนรู้การเข้าสังคม เรียนรู้การอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมตั้งแต่ยังเล็ก
 • สิ่งสำคัญที่สุดที่น้องๆจะได้จากการเรียนว่ายน้ำ "สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง" 
 
การเรียนการสอนที่ Little Sharks
 
                 ทาง Little Sharks จะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็นเทอม โดย 1 เทอม จะมี 10 สัปดาห์ เรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ครั้งละ 30 นาที (Littlesharks Pre Schoolเรียน 45 -60 นาที) โดยเราจะเรียนกันเป็นคลาส ใน 1 คลาส จะมีเด็กๆไม่เกิน 6 คน ต่อ คุณครู 2 ท่าน แต่ละคลาสจะแบ่งตามช่วงอายุ และความพร้อมของเด็กๆ จะเรียนโดยมีผู้ปกครองลงสระไปกับน้องๆด้วย 1 ท่าน                                                              
                                                                                                            
                                                                                                         
 
 

                    สำหรับ Little Sharks Pre - School จะเป็นการสอนแบบ Non - Parent ไม่มีผู้ปกครอง ลงไปกับน้องๆด้วย จะเป็นการสอนระหว่างคุณครู และน้องๆ โดยน้องๆกลุ่มนี้เคยผ่านการเรียนว่ายน้ำกับทาง Little Sharks หรือน้องๆมีพื้นฐานการเรียนว่านน้ำมาบ้างแล้ว คุณครูจะเป็นผู้ประเมินว่าสามารถเรียน "Little Sharks Pre - Shcool" ได้ โดยการเรียนการสอนสำคัญของคลาสนี้นั้นคุณครูจะสอนในการขึ้นท่าต่างๆของการว่ายน้ำ เช่น  Freestyle,Backstroke,Breaststroke, Butterfly มีการสอนใช้แขนและขาอย่างถูกวิธีและสวยงาม ฝึกการหายใจอย่างถูกต้อง ทักษะ Streamline


• Prenatal Mommy Sharks (PM)

                   การบริหารร่างกายสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ที่ลิตเติ้ลชาร์ค ได้รับการออกแบบโดยคุณครู Julie Ann James ครูสอนว่ายน้ำและนักวารีบำบัดที่โด่งดังของประเทศอังกฤษ เป็นโปรแกรมที่ ถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นของร่างกาย เพื่อเตรียมที่จะคลอด ลูกน้อย มีการผสมผสานระหว่างการหายใจแบบโยคะและการบริหารร่างกายเข้าด้วยกัน
                    การบริหารร่างกายของคุณแม่ตั้งครรภ์ สามารถทำได้หลายๆอิริยาบทด้วยกันไม่ว่าจะเป็น การยืน เดิน นั่ง ซึ่งจะช่วยให้ทุกๆระบบในร่างกายเกิดสมดุลตามธรรมชาติ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อพัฒนาการทางด้าน สมองและด้านร่างกายของลูกน้อย อีกทั้งการบริหารร่างกายในน้ำยังปลอดภัยเพราะสามารถ ลดแรงปะทะที่ก่อให้เกิดอันตรายต่างๆกับคุณแม่ท้องได้
                    การบริหารร่างกายในน้ำสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เป็นการจัดกิจกรรมบำบัดสำหรับคุณแม่ เพื่อสร้างความผ่อนคลาย ทั้งยังสามารถสร้างความแข็งแรงของร่างกายโดยเฉพาะระบบไหล เวียนโลหิต กล้ามเนื้อเฉพาะส่วน เช่น กล้ามเนื้อหลัง กล้ามเนื้อหน้าท้องที่อุ้งเชิงกราน และที่ขา ป้องกันอาการแทรกซ้อนต่างๆที่พบเสมอ เช่น อาการปวดหลัง กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ อาการบวม ที่ขา และเส้นเลือดดำโป่งพอง เสริมสร้างการทำงานของระบบหายใจเพื่อลดความเจ็บปวดใน ระหว่างการคลอด ทำให้เกิดความสดชื่นคลายความเครียดความกังวล ได้รับการพักผ่อนทั้ง ทางร่างกายและจิตใจ ช่วยลดอาการแพ้ท้องในตอนเช้าได้ ลดไข้มันส่วนเกิดและควบคุม น้ำหนักของคุณแม่ให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดีไม่มากจนเกินไป และมีความอ่อนโยนต่อข้อต่อต่างๆ

หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคุณแม่ที่มีอายุครรภ์ 13 สัปดาห์ขึ้นไป หรือ3เดือนขึ้นไป และ แนะนำให้คุณแม่มือใหม่ทุกท่านปรึกษา หรือรายงายแพทย์ก่อนเข้าร่วมโปรแกรม Mommy Prenatal โดยจะใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้ง (30นาที)
 • Postnatal PABA Sharks (PABA)

                   การออกกำลังกายแอโรบิกในน้ำ เป็นการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบ ความหนาแน่นของน้ำจะช่วยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง โดยเฉพาะแอโรบิกในน้ำ จะทำให้ใช้แรง มากกว่าบนบกมากถึง2เท่า ซึ่งร่างกายจะได้รับออกซิเจนเข้าสู่ปอดเพิ่มมากขึ้น อัตราการเต้น ของหัวใจและการไหลเวียนของโลหิตเพิ่มมากขึ้น ทำให้ระบบภายในร่างกายบริหารได้อย่างน่า มหัศจรรย์ โปรแกรมยังถูกออกแบบมาเพื่อพัฒนาความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ กระชับสัดส่วนลดไขมันส่วนเกิน สำหรับคุณแม่ที่มาออกกำลังกายพร้อมลูกน้อย ลูกน้อยก็จะมี ความคุ้นเคยกับน้ำ ซึ่งน้ำถือเป็นตัวปรับสมดุลที่ดีเยี่ยมสำหรับทารกและยังได้บริหารร่างกายใน น้ำด้วยเช่นกัน
หมายเหตุ: โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับคุณแม่หลังคลอดบุตรทั้งโดยวิธีธรรมชาติและผ่าคลอด โดยควรรอให้ครบหลังคลอด 6 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยจึงสามารถเข้าร่วมโปรแกรมได้ และ แนะนำให้คุณแม่ปรึกษาหรือรายงานแพทย์ประจำตัวก่อนเข้าร่วมโปรแกรม โดยจะใช้เวลาเรียน สัปดาห์ละ1ครั้ง (30นาที)
ประกอบไปด้วย  Moderately paced, Low impact  และ Fat- Burning

         Moderately paced  คือ การออกกำลังกายที่ทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้น 50-70 % ของอัตราการเต้นสูงสุด หายใจเร็วขึ้น พอมีเหงื่อ ฝึกการยืดหยุ่น เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมเข้าสูงการออกกำลังกายขั้นต่อไป อีกทั้งยังมีการฝึกการหายใจเข้าร่วมด้วย
         Low impact คือ การออกกำลังกายที่ยังมีเท้าข้างใดข้างหนึ่งในการทรงตัวเสมอผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อเข่าก็สามารถทำได้ หรือคุณแม่หลังคลอดก็สามารถทำได้ เพราะยังมีขาข้างใดข้างหนึ่ง รองรับน้ำหนักอยู่เสมอ การออกกำลังกายแบบนี้ยังเหมาะกับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า หรือ  ผู้สูงอายุ
         Fat- Burning คือ การเผาผลาญไขมัน คือ การดึงพวกแป้ง พวกไขมันที่สะสมอยู่ในร่างกาย ออกมาเป็นพลังงาน 
 
 


ประโยชน์ที่คุณแม่จะได้รับ PABA

      1. การออกกำลังกายในน้ำถือเป็นการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม ที่จะช่วยพัฒนาและกระตุ้น ความแข็งแรงของหัวใจและ ปอด
      2. สามารถลดกระชับสัดส่วน ลดไขมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดี
      3. การบริหารร่างกายในน้ำ ถือเป็นรูปแบบการออกกำลังกายสำหรับคุณแม่หลังคลอดที่ดีที่สุด เพราะไม่มีผลกระทบกับข้อต่อต่างๆ
      4. ช่วยให้ระบบเผาผลาญ และระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้น
      5. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ส่งผลดีต่อสุขภาพและส่วนต่างๆของร่างกาย

ประโยชน์ที่ลูกน้อยจะได้รับ PABA

      1. สร้างความผูกพัน เสริมสายสัมพันธ์ (Bonding) ระหว่างคุณแม่และลูกน้อย
      2. สร้างความมั่นใจและสร้างความคุ้นเคยให้กับลูกน้อยเมื่ออยู่ในน้ำ
      3. เสริมสร้างพัฒนาการต่างๆของลูกน้อย ทั้งทางร่างกาย สังคม และจิตใจ
      4. ลูกน้อยสามารถทานอาหารได้มากขึ้น และนอนหลับได้ยาว และนานยิ่งขึ้น
      5. ทำให้ลูกน้อยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง
      6. ส่งเสริมการให้ลูกน้อยใช้ส่วนต่างๆในร่างกายร่วมกัน
 
 
 
 
 
 Little Sharks Art Space by Hand On Art
 
 
 
 
                  Little Sharks Art Space by Hand On Art เป็นสถาบันการศึกษาศิลปะสำหรับเด็กที่ประกอบด้วยหลักสูตรศิลปะ
ทั้งการปั้น วาด และประดิษฐ์ ปัจจุบันขยายสาขามาจากจังหวัดภูเก็ต จุดเด่นหรือความแตกต่างของ Little Sharks Art Space by Hand On Art คือ เป็นหลักสูตรที่เน้นเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้จากกระบวนการเรียนการสอน ได้แก่ ฝึกการวางแผนการทำงานเป็นขั้นเป็นตอน
ฝึกการถ่ายทอดจิตนาการและความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นรูปธรรม ฝึกสมาธิ ฝึกการสังเกต ฝึกทักษะการใช้นิ้วและมือของเด็กให้แข็งแรงมากขึ้น
                   นอกจากนี้ Little Sharks Art Space by Hand On Art ยังเห็นความสำคัญของความรู้สึกว่า “ฉันทำได้” ซึ่งจะช่วยสร้างให้เด็กๆ เกิดความมั่นใจและภาคภูมิใจในตนเองช่วยกระตุ้นให้เด็กๆ เรียนรู้ที่จะฝึกและลงมือทำด้วยตนเอง
ทั้งในการเรียนและใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย

 
 

 
 
 
 อัตราค่าเรียน (COURSE FEES)  

COURSE 

 

TIMEPRICEREGISTRATION FEE
Baby Sharks
(แรกเกิด - 12เดือน)
*ผู้ปกครองลงสระพร้อมน้อง 1 ท่าน
30 นาที
10ครั้ง/เทอม
7,000 บาทค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่
1,000 บาท

*ชำระเพียงครั้งเดียว
ฟรี!!
LITTLE SHARKS
GIFT SET
Toddler Sharks
(1ขวบ – 6ขวบ)
*ผู้ปกครองลงสระพร้อมน้อง 1 ท่าน
30 นาที
10ครั้ง/เทอม
7,000 บาท
Pre–School Sharks
(6 ขวบขึ้นไป)
*น้องลงเรียนเดี่ยว

60นาที
10ครั้ง/ 7,000 บาท

Mommy Sharks
(ตั้งครรภ์ระหว่าง 13-35 สัปดาห์)
(หลังคลอด 6 สัปดาห์)
30 นาที
5ครั้ง/ 4,000 บาท
10ครั้ง/ 7,000 บาท

Art

(ศิลปะ สำหรับน้องอายุ 2.5 ปีขึ้นไป)

3,500 บาท

12 ครั้ง

(ค่าแรกเข้า 300 บาท)

 
 
เงื่อนไข
- การทดลองเรียนในช่วงเวลาที่กำหนด ไม่มีค่าใช้จ่าย
- ค่าลงทะเบียนนักเรียนใหม่ชำระครั้งเดียวสำหรับตลอดอายุ หากมีการหยุดเรียนแล้วกลับมาเรียนใหม่ไม่ต้องชำระอีกครั้ง
- ราคาอาจเปลี่ยนแปลงในแต่ละเทอมขึ้นอยู่กับจำนวนครั้ง ตารางเรียนและวันหยุดในเทอมนั้นๆ
Powered by MakeWebEasy.com